Všeobecné Obchodní Podmínky 

Montessori studia pohybu

Kurz hrajeme si mones - platné od září 2021

organizace lekcí a ochrana osobních údajů

 1. Lekce pořádá společnost Montessori studio pohybu, s.r.o. zastoupená Janou Ženatou.
 2. Vyplněním přihlášky nebo rezervací kurzu poskytujete společnosti a Janě Ženaté svoje osobní údaje. Podrobnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů najdete ZDE.

Rezervace lekcí/kurzu

 1. Lekce probíhají ve dvou semestrech - podzimním od září do ledna a v jarním od února do června.
 2. Do kurzu je možné se zapojit kdykoli v průběhu semestru, pokud jsou volná místa.
 3. Zájemci o naše lekce se nejprve hlásí na ukázkovou lekci, a to vyplněním Přihlášky.
 4. Následně si domluvíme termín.
 5. Po ukázkové lekci je možné rezervovat si místo v KURZU.
 6. Rezervace je dokončena zaplacením zálohy na bankovní účet Montessori studia pohybu.
 7. V případě neuhrazení zálohy místo nabízíme dalším zájemcům.
 8. Kurz je možné platit ve dvou splátkách. První splátka je splatná do 3 dnů po rezervaci. Doplatek je splatný do 1 měsíce od začátku kurzu.
 9. Odesláním platby klient akceptuje tyto obchodní podmínky Montessori studia pohybu.
 10. Lekce probíhají v Montessori studiu pohybu v dohodnutých termínech. V případě vyšší moci (včetně uzavření studia z důvodu epidemiologické situace) nabízíme následující možnosti uplatnění lekcí:
  • on-line lekce
  • návštěva herny na 45 minut bez lektorky, pokud to opatření umožní, pro 2 maminky
  • odhlášení a přesunutí lekce. Maximální počet lekcí, které je možné v rámci semestru řádně odhlásit a nahradit je 6. V případě nuceného přechodu na online lekce/pronájem herny je možné tento počet zvýšit. Náhrady z podzimního semestru je možné převést do jarního semestru, pokud v něm pokračujete. Náhrady z jarního semestru je možné vybírat na letních lekcích v průběhu července a srpna.
 11. Pro vzájemnou komunikaci využíváme e-mail, který jste uvedli v přihlášce a WhatsApp nebo sms na telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce. Prosíme o aktualizaci údajů v případě změny.
 12. Online lekce i návštěvu studia v době nuceného uzavření studia domlouvá klient se svojí lektorkou prostřednictvím WhatsApp nebo sms.

Permanentka

 1. Permanentku vystavujeme na 4 vstupy, které můžete využít, pokud je v hodině volné místo. Členové kurzu mají přednost před permanentkou.
 2. Permanentka slouží jako možnost:
  • ověřit si, zda chodit pravidelně na kurz je pro vás vhodná varianta. Permanentku si klient kupuje po ukázkové lekci pro 4 následující týdny. Zvýhodněná cena permanentky pro tento případ je 1400Kč.
  • navštěvovat jednotlivé lekce nepravidelně. Permanentku je možné koupit kdykoli a její platnost je 8 týdnů od nákupu. Cena permanentky je 1600Kč.
 3. Permanentka se platí předem na účet Montessori studia pohybu.
 4. Lekce se rezervují přes Rezervační systém, nejpozději 24 hodin předem.
 5. Volné místo je možné rezervovat i později po domluvě s lektorkou.
 6. Přechodem z permanentky na kurz si zaručíte místo 1x v týdnu po dobu semestru. Pište na rezervace@montessorisp.cz.

Omluvy z lekcí

 1. Odhlašování lekcí provádí klient v online rezervačním systému, pokud nedostanete od lektorky jiné instrukce.
 2. Rezervační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.
 3. Při platbě celého kurzu lekcí Hrajeme si Mones je možné v době trvání kurzu lekci 6x stornovat a nahradit. V případě uzavření studia z důvodu vyšší moci se počet možných náhrad zvyšuje na 10.
 4. Storno je třeba provést nejpozději 24 hodin předem.
 5. Storno lekce provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovanou akci a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na 731 6487 037 nebo své lektorce.
 6. Doba kratší než 24 hodin = systém vás nepustí omluvu provést a lekce tím propadá bez nároku na náhradu. I v tomto případě jsme rádi za vaši omluvu sms lektorce.
 7. Výjimku tvoří pouze možnost 2x SOS OMLUVY během semestru
  • do 21:00 napsat sms své lektroce s prosbou o připsání náhrady za SOS omluvu
  • zkontrolujte si, že náhrada byla připsána - občas se může mail někam zatoulat, tak pro jistotu 🙂
 8. Řádně omluvenou lekci je možné nahradit - viz bod Náhrady níže.
 9. Stornovat rezervaci lekce 24 hodin dopředu je možné i u permanentky.
 10. Při pozdějším stornu částka vstupného za lekci propadá.
 11. Storno zbývající části kurzu lze po domluvě z prokazatelně závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, stěhování...). Vrátíme vám 60% ze zbývající částky. V případě, že za sebe přivedete náhradníka, vrátíme vám zbývajících 80% ceny kurzu.
 12. Montessori studio pohybu si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou studiem.

Náhrady

1. Náhrada odhlášené lekce je možná:

a. přihlášením na volné místo v rezervačním systému

 • Přihlaste se do svého profilu v rezervačním systému. Najděte si svou skupinu (doporučujeme si pamatovat číslo nebo barvu té vaší).
 • Náhradu si můžete rezervovat i na místo náhradníka v lekci, která je v rezervačním systému plná. Pokud se místo uvolní 24 dopředu, přijde vám automaticky mail. Pokud někdo stornuje později, nabídne vám náhradu lektorka - pošle vám sms.
 • Volné místo (znamená) může být buď: 
  • není obsazené kurzem. Kurz má přednost před náhradou. Pokud se před konáním náhrady místo kurzem obsadí, bude třeba vaši náhradu rezervovat v jiním termínu.
  • z lekce se někdo odhlásil = máte jistotu, že rezervace vaší náhrady bude uskutečněna.

b. on-line lekcí

 • Kontaktujte svoji lektorku a domluvte si termín.
 • Ve zvoleném týdnu dostanete na svoji e-mailovou adresu odkaz na on-line lekci.
 • On-line náhradu je možné využít pouze v době konání kurzu.

2. Platnost náhrad

Náhrady je třeba využít do konce trvání kurzu, tedy pro podzimní semestr do 31.1. a pro jarní semestr i během letních prázdnin, tedy do 31.8.

Náhrady je možné převést z podzimního semestru do jarního, pokud budete pokračovat.

Máte otázku nebo něčemu nerozumíte, prosím, kontaktujte svou lektorku nebo Janu na jana.zenata@montessorisp.cz.